Welcome at jellejan.de where I describe my model railway projects in O gauge, including my current project "Mühlhausen Franken".

My other (much larger) websites can be found using the menu selection "Allgemeines" » "Meine anderen Websites".

  Welkom op jellejan.de waarop ik mijn modelspoorprojecten in spoor 0 beschrijf, inclusief mijn huidige project "Mühlhausen Franken".

Mijn andere (veel grotere) websites zijn te bereiken via de menukeuze "Allgemeines" » "Meine anderen Websites".

  Willkommen auf jellejan.de worauf ich meine Modelleisenbahnprojekte in Spur 0 beschreibe, einschließlich mein heutiges Projekt "Mühlhausen Franken".

Meine anderen (erheblich größeren) Websites sind zu erreichen mittels des Menuauswahls "Allgemeines" » "Meine anderen Websites".